პროექტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არ

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და შტო №1-ის მონაკვეთების ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.