პროექტი

იაყუბლოს წყალსაცავის კაშხლის სადაწნეო ფერდის რეაბი

დმანისის მუნიციპალიტეტი

იაყუბლოს წყალსაცავის კაშხლის სადაწნეო ფერდის რეაბილიტაცია (III ეტაპი). 

subscribe news