პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის №5 გვირაბის   ავარი
ახმეტის ტერიტორიაზე, მდ. ორველიზე არსებული ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის №5 გვირაბის   ავარიული მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია