პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის (პკ0+00-დან პკ20+00-მდე; პკ36+00-დან პკ73+31-მდე) და მისი II რიგის გ-12-1,გ-12-1′, გ-12-2, გ-12-5 და გ-12-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 485 ჰექტარი

subscribe news