პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის II რიგის გ-12-3,გ-12-4 და  გ-12-4 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 455 ჰექტარი