პროექტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურისათვის 10 ტონიანი კიდულ

გორის მუნიციპალიტეტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურისათვის 10 ტონიანი კიდული კოჭ-ამწის მოწყობა