პროექტი

  ახალი სადახლოს მაგისტრალურ არხზე  მოწყობილი  დიუ

  მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ახალი სადახლოს მაგისტრალურ არხზე  მოწყობილი  დიუკერის შესასვლელ სათავისთან ეროზიული ფერდის აღდგენა-გამაგრება

subscribe news