პროექტი

 მდინარე მტკვრიდან მკვებავი ქეშალოს სატუმბი სადგურ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მდინარე მტკვრიდან მკვებავი ქეშალოს სატუმბი სადგურის კოროზირებული სადაწნეო მილსადენის მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია.