პროექტი

ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის დიუკერის მ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის დიუკერის მილსადენის მარცხენა ძაფის ავარიული მონაკვეთის  აღდგენა-რეაბილიტაციის და შავსაყრდისის მილსადენზე გამანაწილებლის მოწყობის პროექტირება-მშენებლობა

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 300 ჰექტარი