პროექტი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი დიმი-როკითის სარწყავი სისტ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთზე (პკ20+16-დან პკ20+63) არხის დამცავი ნაგებობის, სადრენაჟე სისტემის მოწყობის და მეორე რიგის გ-2 გამანაწილებლის მონაკვეთის (პკ49+26-დან პკ53+04-მდე) ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.