პროექტი

სოფელ კონდოლის ტერიტორიაზე მდებარე შპს„საქართველოს
თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფელ კონდოლის ტერიტორიაზე მდებარე შპს„საქართველოს მელიორაციის“ კუთვნილი ობიექტის (სათავე ნაგებობა)  გარე ელ.მომარაგების დამატებითი მონაკვეთის მოწყობა.