პროექტი

ძველი ანაგის მექანიკური მორწყვის სისტემაზე დამატებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ძველი ანაგის მექანიკური მორწყვის სისტემაზე დამატებითი სარწყავი ქსელის მოწყობა