პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ-38  დახურული გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 250 ჰექტარი