პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-49 გამანაწილებლის
თელავის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-49 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 300 ჰექტარი