პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-33 გამანაწილებლის
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-33 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 300 ჰექტარი