პროექტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური  არხის

კასპის მუნიციპალიტეტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური  არხის (პკ70+48-დან პკ71+68-მდე) მონაკვეთზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებების, (პკ29+77-დან პკ118+65-მდე) მოწყობილი წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია