პროექტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტე

გორის მუნიციპალიტეტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის  გ-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 435 ჰექტარი

subscribe news