პროექტი

აღმაშენებელი-თამარისის სარწყავი სისტემის მაგისტრალ

აღმაშენებელი-თამარისის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის   რეაბილიტაცია