პროექტი

რუისის სატუმბი სადგურის  რეაბილიტაცია

ქარელის მუნიციპალიტეტი

რუისის სატუმბი სადგურის  რეაბილიტაცია

შედეგი: სარწყავი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდება 1000 ჰექტარზე

subscribe news