პროექტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწ

ქარელის მუნიციპალიტეტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებლების გ-22, გ-23,გ-25, გ-27, გ-30, გ-31,გ-32,გ-33,გ-35,გ-36 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 310 ჰექტარი

subscribe news