პროექტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტე

გორის მუნიციპალიტეტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის გ-3, გ-4, გ-5, გ-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 555 ჰექტარი