პროექტი

დოესის არხის (კასპის მუნ-ტეტი) სარწყავი სისტემის მ
კასპის მუნიციპალიტეტი

დოესის არხის  სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლებისა და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 275 ჰექტარი.