პროექტი

იდლეთის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაც

კასპის მუნიციპალიტეტი

იდლეთის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია-აღჭურვა

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 295 ჰექტარი

subscribe news