პროექტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

ქარელის მუნიციპალიტეტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია 

შედეგი: სარწყავი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდება 2300 ჰექტარზე

subscribe news