პროექტი

ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილებლე

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილებლების წერეთლის არხის მოწესრიგების (რემონტი და აღჭურვა/მოპირკეთება) სამუშაოები

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1385 ჰექტარი