პროექტი

არახლოს მაგისტრალური არხისა და რანჩპარის არხის რეა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

არახლოს მაგისტრალური არხისა და რანჩპარის არხის რეაბილიტაცია 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 810 ჰექტარი

subscribe news