პროექტი

 სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე

ქარელის მუნიციპალიტეტი


სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე პკ 236+40-დან პკ 243+80-მდე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და აკვედუკის მოწყობა.


მიღებული შედეგი:წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 800 ჰექტარი.