პროექტი

 კავთისხევის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

კასპის მუნიციპალიტეტი


კავთისხევის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (II ეტაპი და III ეტაპი).