პროექტი

ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ

გორის მუნიციპალიტეტი

ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ 183+37÷ პკ186+67,3 მონაკვეთზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.

მიღებული შედეგი:წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 150 ჰექტარი.

  
subscribe news