პროექტი

გორის მუნიციპალოტეტში საოკუპაციო ზონის მიმდებარე ტ

გორის მუნიციპალიტეტი


გორის მუნიციპალოტეტში საოკუპაციო ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფელ ნიქოზთან სალთვისის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის და ზემო ნიქოზის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია.


მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 70 ჰექტარი.