პროექტი

ძევერა-შერთულას  მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილე

გორის მუნიციპალიტეტი

ძევერა-შერთულას  მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებელის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 200 ჰექტარი.

  
subscribe news