პროექტი

სოფ. ზემო შაქშაქეთის ტერიტორიაზე ტაშისკარის მაგისტ

ქარელის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ზემო შაქშაქეთის ტერიტორიაზე ტაშისკარის მაგისტრალური სარწყავი არხის ფილტრაციის საწინააღმდეგო სამუშაოები

  
subscribe news