პროექტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის მექა
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის არსებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია“ (I ეტაპი).
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 106 ჰექტარი.

 


 
subscribe news