პროექტი

სარწყავი სისტემის მოწყობა სოფლების: ახალსოფლის, გო
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

სარწყავი სისტემის მოწყობა სოფლების: ახალსოფლის, გოჯიანების, დულუზაურების და ჩაბანის სავარგულების მოსარწყავად (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყლის მიწოდების გაუმჯობესება   300 ჰექტარი.