პროექტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე, ქვემო ალაზნ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე, ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ 340+19-ზე ღვარსაშვის რეაბილიტაცია.