პროექტი

 მდინარე ინაბოტის კოლექტორის გაწმენდა და ორმაგი და
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 
მდინარე ინაბოტის კოლექტორის გაწმენდა და ორმაგი დანიშნულებით (დაშრობა, მორწყვა) გამოყენების გათვალისწინებით.
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი.
 
 
subscribe news