პროექტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის თვითდინებითი მორწყვის გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და წყალმიმღები ჯიმითის კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდა (I რიგი).
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 580 ჰექტარი.
  
subscribe news