პროექტი

ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლისა და კატასტროფული წყ
დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლისა და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 1600 ჰექტაზრე.

subscribe news