პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული ზემომაჩხაანი-არბოშიკი- მირზაანი-ოზაანის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურით,
წვეთოვანი სისტემით მორწყვის I ეტაპი.
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 277 ჰექტარი.
 


 
 
subscribe news