პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხიდ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხიდან პკ 79+00-დან გამომავალი ვეჯინის (წიწილა) გამანაწილებლის რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 110 ჰექტარი.  
subscribe news