პროექტი

სოფლების ონანურისა და ჭაბუკიანის დამშრობი კოლექტორ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

სოფლების ონანურისა და ჭაბუკიანის დამშრობი კოლექტორის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 100 ჰექტარი.