პროექტი

სოფელი სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემის რე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

სოფელი სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი).

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 433 ჰექტარი.
 

subscribe news