პროექტი

სოფელი ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სისტემის რეა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

სოფელი ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სისტემის რეაბილიტაცია, წყალმიმღები კვანისა და სატუმბი სადგურის მოწყობა (II ეტაპი).

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1200 ჰექტარი.