პროექტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ხოდაბუნის სარწყავი სისტე

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ 52+53 - პკ 59+00; პკ 60+30 - პკ 72+40 მდე) ღარებით მოპირკეთების, ფილტრაციის საწიაღმდეგოღონისძიებების და II რიგის გამანაწილებლებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები.

მიღებული შედეგი:წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 150 ჰექტარი.