პროექტი

აფხანაურის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

აფხანაურის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 250 ჰექტარი.