პროექტი

აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობა
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

აჯამეთის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი  3049 ჰექტარი.