პროექტი

სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემ
ვანის  მუნიციპალიტეტი

სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 515 ჰექტარი.