პროექტი

დედაბერა-ნიგვზიანას მასივზე მ-3 და მ-4 კოლექტორები

დედაბერა-ნიგვზიანას მასივზე მ-3 და მ-4 კოლექტორებისა  და მისი დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: დრენაჟი 750 ჰექტარზე.