პროექტი

სოფელ თელას სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია

სოფელ თელას სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია.

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 195 ჰექტარი.

subscribe news