პროექტი

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირ
ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირგამაგრების   სამუშაოები